/
/

Stärkt rättssäkerhet och vårdinnehåll i LVM-vården m.m. – Meddelandeblad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-1-23
Format: POD
Antal sidor: 12
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00