/
/

Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel – Meddelandeblad

Socialstyrelsen ger ut föreskrifter, allmänna råd och kungörelser. Föreskrifter är bindande regler, medan allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning bör tillämpas. De allmänna råden utesluter inte andra sätt att uppnå målen i författningen. Kungörelser upphäver ofta allmänna råd.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2005
Artikelnummer: 2005-1-16
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00