/
/

Hälso- och sjukvårdens verksamhet - Statistik om verksamhet inom sjukhusvården (operationer, vårdtillfällen och vårdtid) 2001 och 2002 samt om läkarbesök 2002 och 2003

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-46-3
ISBN: 91-7201-125-5
Format: POD
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00