/
/

Funktionshindrade personer - insatser enligt LSS år 2003

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-2
ISBN: 91-7201-844-5
Format: POD
Antal sidor: 101
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder