/
/

Familjerådgivningsverksamhet som kommuner bedrivit eller bekostat under 2003

Sammanfattning

Kommunerna är enligt socialtjänstlagen (2001:453) skyldiga att erbjuda familjerådgivning för dem som begär detta. I denna första redovisning av officiell statistik om kommunal familjerådgivning framgår att år 2003 gjordes drygt 93 300 familjerådgivningssamtal med nästan 46 700 personer i åldern 18 år och äldre. Det motsvarar nästan 7 personer per 1 000 i befolkningen i dessa åldrar.

Ungefär 36 000 barn under 18 år berördes direkt eller indirekt i de ärenden som påbörjades under året.

I merparten, 78 procent, av de runt 20 900 familjerådgivningsärenden som påbörjades under 2003 var personerna gifta eller samboende. Cirka 13 procent av fallen gällde separerade par och 6 procent särboende. I de flesta fall, 87 procent av de påbörjade ärendena, hade de besökande själva tagit initiativ till att kontakta familjerådgivningen. Näst vanligast, i 6 procent av fallen, var att kontakten togs efter hänvisning av läkare, kurator m.fl.

Parrelationens längd i de ärenden som påbörjades 2003 varierade. Det vanligaste var en parrelation om 5–9 år, motsvarande 24 procent av ärendena. I cirka 22 procent av de påbörjade ärendena hade parrelationen pågått 10–14 år och i 20 procent 1–4 år. I de ärenden som påbörjades 2003 var nästan tre fjärdedelar, 72 procent, av de vuxna personerna i åldern 30–49 år.

Stora variationer framkom mellan länen när det gäller andelen personer i befolkningen som besökte kommunal familjerådgivning 2003. Detta kan bl.a. bero på olika tillgång till och kunskap om kommunal familjerådgivning men även att en motsvarande rådgivning i kyrkans regi kan vara ett betydande komplement i vissa län.

Läs hela sammanfattningen

 

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-12
Format: PDF
Antal sidor: 97
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och familj