/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1-4, 2003 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-44-1
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00