/
/

Aborter i Sverige 2004. Januari-Juni - Preliminär sammanställning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-42-7
ISBN: 91-7201-892-5
Format: POD
Antal sidor: 10
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort