/
/

Aborter i Sverige 2003 januari-december - Preliminär sammanställning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-42-1
ISBN: 91-7201-845-3
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort