/
/

Etikfrågor i socialtjänsten - en undersökning om hur socialtjänsten hanterar etikfrågor i det praktiska arbetet

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-126-1
Format: PDF
Antal sidor: 28
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00