/
/

Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2002

Sammanfattning

Färre kvinnor röker när de har fått sitt barn än tidigt under graviditeten. När barnet är åtta månader har en del börjat röka igen, men färre är rökare än tidigt under graviditeten.
Den nyaste statistiken visar en liten förbättring bland gravida och i stort sett oförändrade rökvanor bland spädbarnsför-äldrar.
Rökning i tidig graviditet har under knappt 20 år minskat med ungefär en procentenhet varje år och är nu nere i 11 procent. Under den senaste 10-
årsperioden har rökningen hos gravida kvinnor halverats i landet och gravida röker i betydligt mindre utsträckning än kvinnor i allmänhet. Stockholm, Jämtland och Västerbotten är de områden som förhållandevis minskat mest och visar också de lägsta totalsiffrorna.
Sedan 1990 har uppgifter om rökning i graviditetsvecka 30 registrerats.
Bortfallet för uppgiften har under 90-talet varit stort. På grund av det stora
bortfallet har vi antagit att de kvinnor som inte rökte tre månader före aktuell
graviditet och vid inskrivning var icke-rökare i graviditets-vecka 30.
Uppgifter om rök- och snusvanor tre månader före den aktuella graviditeten,
snusvanor vid inskrivning och i vecka 30 infördes 1999. Cirka 21 procent av mödrarna till barn födda år 2002 rökte och över två procent snusade innan de blev gravida. Ungefär 1,4 procent av gravida snusade i tidig graviditet. Flest gravida snusare finns i Västerbotten och Jämtland, i dessa län är andelen gravida rökare lägst.
Spädbarnsföräldrars rökvanor är i det närmaste oförändrad jämfört med föregående år och ligger för mammor till nyfödda på 8 procent och för pappor
på 14 procent. När barnen är 8 månader röker 10 procent av mammorna och fortfarande 14 procent av papporna. Det är förhållandevis få kvinnor som röker under spädbarnsperioden i Stockholm, Jämtland och Västerbotten. De lägsta
rökfrekvenserna återfinns i t.ex. Danderyd, Lomma och Hammarö. Däremot är
rökningen vanligare i t.ex. Skåne och där hittar vi många av de högsta rökfrekvenserna i enskilda kommuner. I Malmö röker också en relativt stor
andel av papporna till spädbarn och en liten förbättring ses under senaste året.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-125-4
Format: POD
Antal sidor: 25
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00