/
/

Tobaksvanor bland gravida och spädbarnsföräldrar 2002. Uppdaterade siffror - Hösten 2004

Sammanfattning

Andelen kvinnor som röker tidigt i graviditeten har stadigt minskat sedan 1983 och bland mödrarna till barn födda 2002 rökte 11 procent under havandeskapet. Anmärkningsvärt är dock att gravida kvinnor i åldern 16–19 år röker i större utsträckning än kvinnor generellt i samma åldersgrupp. Dock har den skillnaden minskat sedan början av 1980-talet. Gravida kvinnor i åldern 20–24 år röker ungefär i samma utsträckning som kvinnor generellt i samma ålder, medan gravida kvinnor 25 år och äldre röker i mindre utsträckning än kvinnor generellt.

En jämförelse mellan olika åldersgrupper, inom gruppen gravida kvinnor, visar att kvinnor som är yngre än 20 år röker i störst utsträckning under graviditeten: mer än 50 procent av dem röker tre månader före aktuell graviditet, drygt 30 procent i början av graviditeten och 23 procent i slutet av graviditeten. De som röker i minst utsträckning under graviditeten är kvinnor i åldern 30–34 år.

Under den senaste 10-årsperioden har antalet kvinnor som röker tidigt i graviditeten halverats. Västerbottens län, Jämtlands län och Stockholms län har lägst andel rökare. Bland de kommuner inom dessa län som visar de lägsta siffrorna finns Lycksele, Åre och Danderyd. På Gotland och i Södermanlands län är andelen rökande kvinnor tidigt i graviditeten högst, ca 14 procent. Det är främst Flen och Gnesta som bidrar till Södermanlands höga röksiffror. Den enskilda kommun som har störst andel rökande gravida kvinnor är Haparanda (32 procent).

Tre månader före aktuell graviditet röker cirka 20 procent av det totala antalet blivande mödrarna, vilket är en nedgång med cirka en procentenhet sedan 2000. Andelen som röker sent i graviditeten är drygt 7 procent. Även här visar Jämtlands län och Västerbottens län de lägsta siffrorna både tre månader före och sent i graviditeten. Stockholms län och Uppsala län har också relativt låg andel rökare. De län som har högst andel rökare är Gotlands län, Södermanlands län och Skåne län.

Strax över 2 procent snusade innan de blev gravida och 1,4 procent snusade tidigt under graviditeten. Andelen gravida snusare var störst i Västerbotten och Jämtland, i dessa län var andelen gravida rökare lägst. Spädbarnsföräldrarnas rökvanor är i det närmaste oförändrade jämfört med 2001. Bland mammor till barn 0–4 veckor gamla röker 8 procent och bland papporna röker drygt 13 procent. När barnet är 8 månader röker ungefär 9 procent av mammorna och även här 13 procent av papporna. Förhållandevis få kvinnor röker under spädbarnsperioden i Stockholms, Jämtlands och Västerbottens län. På kommunnivå visar bland annat Danderyd, Lomma och Öckerö låga röksiffror. Liksom för gravida är rökning bland spädbarnsmödrar vanligast i Södermanlands län och på Gotland, men den enskilda kommun som har högst andel rökande spädbarnsmödrar är Hällefors (29 procent). I Södermanlands län och i Skåne röker en förhållandevis hög andel av spädbarnspapporna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-125-12
ISBN: 91-7201-918-2
Format: POD
Antal sidor: 40
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00