/
/

Livssituationen två år efter stroke - En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-123-40
Format: POD
Antal sidor: 54
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00