/
/

Mångfaldens mekanismer - Att arbeta som personligt ombud i storstad

Sammanfattning

Socialstyrelsen i samarbete med landets länsstyrelser leder arbetet med att genomföra reformen med personligt ombud (PO). Uppdraget till ombuden är bl.a. att se till att den enskilda människan får sina behov av stöd och service tillgodosedda utifrån lagliga rättigheter och att olika huvudmäns insatser samordnas. De ska också företräda den enskild människan inför olika myndigheter. Det personliga ombudet har en unik roll i förhållande till praktiskt taget alla andra människor runt personer med psykiska funktionshinder. Ombudet har en fristående ställning och arbetar uteslutande på uppdrag av klientens. Man kan säga att PO-reformen i stor utsträckning är en maktomfördelningsreform.

I rapporten studerar vi särskilt PO-arbetets villkor i de tre storstadsregionerna. Fyra verksamheter har studerats. Det är de tre entreprenaddrivna PO-verksamheterna Parasoll i Storstockholm, Bräcke Diakoni i Göteborg och PO-Skåne i Malmö samt den kommunala verksamheten i stadsdelen Hägersten i Stockholm. Syftet med studien är att beskriva, belysa och diskutera hur ett effektivt och framgångsrikt PO-arbetet kan organiseras, ledas och genomföras i en storstadsregion. Vi studerar förutsättningarna för ett bra och effektivt arbete som personligt ombud i storstad och endast indirekt dess effekter på klienten.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-123-25
ISBN: 91-7201-862-3
Format: PDF
Antal sidor: 100
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Socialtjänst