/
/

Forskning om etiska frågor för socialt arbete - Utredning inom Socialstyrelsens projekt Nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-123-1
Format: POD
Antal sidor: 35
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00