/
/

Förekomsten av medfödda missbildningar i Sverige - En utvärdering av Missbildningsregistrets kvalitet

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-112-2
Format: PDF
Antal sidor: 15
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register