/
/

Barnet i den sociala barnavården

Boken har sammanställts av Centrum för utvärdering av socialt arbetes (CUS) expertgrupp för social barnavård och är, tillsammans med Bo Vinnerljungs översikt av svensk forskning om fosterbarnsvård, en av CUS första skrifter på barn- och ungdomsvårdens område.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-110-12
ISBN: 91-47-00018X
Format: POD
Antal sidor: 144
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Knut Sundell
075-247 30 00