/
/

Läkemedelsassisterad behandling av heroinmissbrukare - En kunskapsöversikt

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-110-11
ISBN: 91-7201-867-4
Format: POD
Antal sidor: 56
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00