/
/

Statistik över avsiktligt våld mot barn

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-107-12
Format: POD
Antal sidor: 30
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Barn och våld