/
/

Patientsäkerhet vid utbyte av läkemedel på apotek

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-103-14
ISBN: 91-7201-904-2
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00