SOSFS 2004:17 Upphävande av vissa författningar om undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm

Förordning om upphävande av vissa författningar om undantag från skyldigheten att använda bilbälte och skyddshjälm.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2004:17

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-10-17
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Utfärdad: 2004-12-02
Utkom från tryck: 2004-12-29
Gäller från och med: 2005-02-01