Problem med vårt beställningssystem

Just nu har vi tekniska problem med vårt beställningssystem. Har du problem att beställa kan du skicka din beställning till publikationsservice@socialstyrelsen.se. Ange titel, artikelnummer, antal exemplar du vill beställa, leveransadress och eventuell fakturaadress.

SOSFS 2004:13 Infektionsscreening av gravida

Socialstyrelsens föreskrifter om infektionsscreening av gravida.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2004:13

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-10-13
Format: Folder
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2004-11-16
Utkom från tryck: 2004-12-10 
Gäller från och med: 2005-02-01