/
/

Jämkning av matavgiften inom äldre- och handikappomsorgen – Meddelandeblad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2004
Artikelnummer: 2004-1-11
Format: POD
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00