/
/

Ekonomiskt bistånd årsstatistik, 2002 - Utbetalda belopp samt antal biståndsmottagare och antal biståndshushåll

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-44-83
ISBN: 91-7201-796-1
Format: POD
Antal sidor: 92
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 36 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00