/
/

Ekonomiskt bistånd kvartal 1, 2003 - Läns- och kommunvis redovisning av utbetalt ekonomiskt bistånd

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-44-5
ISBN: 91-7201-779-1
Format: POD
Antal sidor: 29
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00