/
/

Funktionshindrade personer år 2002 - Kommunala insatser enligt socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-44-4
ISBN: 91-7201-775-9
Format: POD
Antal sidor: 134
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 98 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder