/
/

Funktionshindrade personer - Insatser enligt LSS år 2002

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-44-2
ISBN: 91-7201-761-9
Format: POD
Antal sidor: 93
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder