/
/

Sjukdomar i sluten vård 1987-2001

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-42-8
ISBN: 91-7201-814-3
Format: POD
Antal sidor: 268
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 138 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00