/
/

Aborter i Sverige 2002 januari-december - Preliminär sammanställning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-42-2
ISBN: 91-7201-760-0
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort