/
/

Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa - ICF

Klassifikationens övergripande mål är att erbjuda en struktur och ett standardiserat språk för att beskriva funktionstillstånd och funktionshinder i relation till hälsa.

RÄTTELSEBLAD till den tryckta versionen

WHO Family of International Classifications (WHO-FIC) Network har sedan 2011 godkänt ICF-uppdateringar varje år i oktober. För år 2016 finns det cirka 100 godkända uppdateringar såsom tillägg av nya ICF-kategorier(koder), revidering av benämning av ICF-kategorier, beskrivningstexter, inklusioner och exklusioner. Dessa godkända uppdateringar är översatta till svenska och finns publicerade i Excel-filen för ICF samt i rättelsebladet till ICF.

ICF 2017 i Excel-format

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-4-1
ISBN: ISBN 91-7201-755-4
Format: Bok
Antal sidor: 273
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 212 kr