/
/

Hur många direkt underställda kan en chef ha? - om kontrollspann i vård och omsorg

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-131-23
Format: POD
Antal sidor: 48
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Ledningssystem