/
/

Det svenska missbildningsregistret verksamhet juli-december 2002 - Preliminär sammanställning

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-125-7
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Register