/
/

Smittkoppsepidemin i Meschede, Westfalen 1970 – KAMEDO-rapport 16

KAMEDO-rapporterna ges ut av Katastrofmedicinska observatörsstudier (KAMEDO) vid Socialstyrelsens enhet för krisberedskap. Utsända observatörer studerar de medicinska, psykologiska, organisatoriska och sociala aspekterna av katastrofer. Resultaten med fokus på erfarenheter presenteras i rapporterna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-123-32
Format: POD
Antal sidor: 32
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Susannah Sigurdsson
075-247 30 82

Mer hos oss

Kamedo-rapporter