/
/

Vård av självmordsnära patienter - En kunskapsöversikt

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-110-8
ISBN: 91-7201-764-3
Format: POD
Antal sidor: 82
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Självmord