/
/

Brukarmedverkan i socialtjänstens kunskapsutveckling

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-110-10
ISBN: 91-7201-785-6
Format: POD
Antal sidor: 110
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 117 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Socialtjänst