/
/

Ekonomisk prövning av rätten till äldre- och handikappomsorg

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-109-18
Format: POD
Antal sidor: 31
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00