/
/

Problem kopplade till lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) - Särskilt insatsen bostad med särskild service för vuxna

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-107-5
Format: POD
Antal sidor: 7
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 23 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Funktionshinder