/
/

Regeringsuppdrag - Socialstyrelsens framtida roll och uppgifter i ett mer digitaliserat hälso- och sjukvårdssystem

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-107-10
Format: POD
Antal sidor: 26
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Nationell e-hälsa