/
/

Läkarnas specialistutbildning och strukturen för medicinska specialiteter - En översyn

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-107-1
Format: POD
Antal sidor: 95
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00