/
/

Patientens rätt till information, delaktighet och medinflytande – läget efter lagändringarna 1 januari 1999

Denna rapport är en första mer samlad redovisning av vilka förutsättningar landstingen och regionerna erbjuder för att patientens rätt till information, delaktighet och inflytande ska kunna uppfyllas i mötet med vården.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-103-5
Format: POD
Antal sidor: 74
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 76 kr

Mer hos oss

Patientsäkerhet