SOSFS 2003:8 Upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom hälso- och sjukvården

Socialstyrelsens kungörelse om upphävande av vissa allmänna råd om kompetenskrav inom hälso- och sjukvården.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2003:8

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-10-8
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2003-05-26
Utkom från tryck: 2003-06-05