SOSFS 2003:15 Socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem

Socialstyrelsens föreskrifter om socialnämndens skyldighet att föra förteckning över barn som vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2003:15

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-10-15
Format: Häfte
Antal sidor: 4
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 21 kr