SOSFS 2003:13 Uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om uppgiftsskyldighet till cancerregistret vid Socialstyrelsen.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2003:13

Publiceringsår: 2003
Artikelnummer: 2003-10-13
Format: Häfte
Antal sidor: 24
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2003-06-06
Utkom från tryck: 2003-09-01
Gäller från och med: 2003-09-15