Aborter 2001

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-42-8
ISBN: 91-7201-704-X
Format: POD
Antal sidor: 39
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 34 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Abort