/
/

Finns kvar och ställer upp - Hur kan anhöriga bidra till återhämtning från allvarlig psykisk störning ur de återhämtades och de anhörigas perspektiv - Anhörig 300

Denna publikation kan ej beställas. Finns endast för nedladdning.
Klicka på "Ladda ner"

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-124-2
Format: PDF
Antal sidor: 50
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00