/
/

Kvinnlig könsstympning

Sverige har, liksom många andra länder, anslutit sig till FN:s konvention om barnets rättigheter, och alla typer av kvinnlig könsstympning är förbjudna.

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-114-77
ISBN: 91-7201-719-8
Format: Broschyr
Antal sidor: 22
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 10 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00