/
/

Förbättringar i mottagandet av barn från annat land som kommer till Sverige utan medföljande legal vårdnadshavare (s.k ensamkommande barn) - Redovisning av regeringsuppdrag

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-107-7
Format: POD
Antal sidor: 72
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 51 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00