SOSFS 2002:9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2002:9

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-10-9
Format: Häfte
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 31 kr