SOSFS 2002:11 Biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.

Läs hela sammanfattningen
SOSFS 2002:11

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-10-11
Format: Häfte
Antal sidor: 20
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 38 kr


Grundförfattning
Beslutad: 2002-12-06
Utkom från tryck: 2003-01-07
Gäller från och med: 2003-01-01