/
/

Vissa frågor om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen – Meddelandeblad

Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2002
Artikelnummer: 2002-1-9
Format: PDF
Antal sidor: 8
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00