/
/

Äldre – vård och omsorg år 2000

Denna publikation kan ej beställas. Finns endast för nedladdning.
Klicka på "Ladda ner"

Rapporten korrigerad:.
Januari 2005
Augusti 2006

Sammanfattning

I denna rapport, som ingår i Sveriges officiella statistik, redovisas statistik över omfattningen av vissa kommunala insatser enligt socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen till personer 65 år och äldre under år 2000.

Statistiken omfattar uppgifter om boende i särskilda boendeformer, personer i ordinärt boende med hemtjänst och kommunal hemsjukvård, personer med anhörigbidrag respektive med hjälp av anhörig/närstående anställd av kommunen samt omfattningen av behovsprövad dagverksamhet och korttidsvård/korttidsboende.

I sammanfattning ger statistiken följande resultat:

  • Drygt 125 300 ålderspensionärer, som bodde i ordinärt boende, var beviljade hemtjänst 1 oktober 2000. Detta mosvarar ca 8 procent av samtliga 65 år och äldre. Jämfört med år 1999 har antalet ålderspensionärer med hemtjänst minskat med ca 4 200 personer eller ca 3 procent. I förhållande till befolkningen 65 år och äldre är dock andelen med hemtjänst oförändrad.
  • Av de drygt 125 300 äldre som var beviljade hemtjänst 1 oktober 2000 fick drygt 7 procent hemtjänst som i huvudsak utfördes i enskild regi. Av de totalt ca 4 062 700 hjälptimmar som kommunerna redovisat för oktober månad 2000 utfördes ca 9 procent av enskild vårdgivare. Motsvarande andel för november månad 1999 var ca 6 procent.
  • Ca 121 300 ålderspensionärer bodde permanent i särskilda boendeformer den 1 oktober 2000, vilket motsvarar ca 8 procent av samtliga personer 65 år och äldre. Jämfört med 1999 har antalet boende ökat med ca 5 000 personer. I förhållande till befolkningen är andelen ålderspensionärer som bor permanent i särskilda boendeformer oförändrad jämfört med 1999. Bland personer 80 år och äldre har dock andelen ökat något.
  • Drygt 11 procent av de ca 121 300 äldre som bodde permanent i särskilda boendeformer bodde i bostäder som drevs i enskild regi. År 1999 var denna andel ca 9 procent.
  • Ca 9 800 äldre erhöll korttidsvård/boende 1 oktober 2000, vilket är en ökning med ca 1 700 personer – ca 20 procent – jämfört med året innan. Andelen personer som bodde i enskild regi har ökat kraftigt – från ca 5 procent 1999 till ca 16 procent 2000.
  • Av de 131 400 äldre som antingen bodde permanent eller tillfälligt i särskilda boendeformer delade ca 6 procent bostad med annan/andra än maka/make/samboende eller annan nära anhörig. Nära 80 procent av de boende hade egen toalett och ca 73 procent egen dusch eller bad.
  • Ca 15 500 äldre hade ett beslut om dagverksamhet 1 oktober 2000. Jämfört med 1999 är det en ökning med drygt 1 900 personer eller ca 14 procent.
Läs hela sammanfattningen

Publiceringsår: 2001
Artikelnummer: 2001-44-3
Format: PDF
Antal sidor: 169
Språk: Svenska
Pris (inkl. moms): 0 kr

Kontakt

Socialstyrelsen
075-247 30 00

Mer hos oss

Äldre